Hotellvertskap med langsiktig horisont

"Fordelen med å være en familiebedrift er at vi kan forme driften sånn som vi vil. Med den muligheten kommer også angsten for å mislykkes. Du kan ikke hvile på laurbærene."

#205

Hotellvertinne Cecilie Laeskogen

Publisert 02.06.17

Buskerud

Sundvolden Hotel er et landemerke som ligger i kommunen Hole i Buskerud. Hotellet er drevet og eid av familien Laeskogen. Som gjest på Sundvolden er man gjerne en del av et yrende liv av konferansegjester. Høsten 2017 blir det enda mer liv. Da blir Sundvolden det største kongresshotellet utenfor Oslo og Gardermoen. Med ny hall på 1200 kvadratmeter, plan om å utvide med ytterligere 60 rom og ny spa-avdeling, satser familien Laeskogen videre.

Det er Tord og Cecilie Laeskogen som i dag driver hotellet. De er annen generasjons vertskap etter at Tords foreldre drev hotellet fra midten av 1960-tallet. Vi møter Cecilie for å snakke om hvordan det er å drive hotell og familiebedrift. 

Fokus på utvikling og muligheter

-Vi må hele tiden utvikle bedriften i tråd med behovet i markedet. Vi må vite hva gjestene vil ha før de vet det selv. For å klare det, må vi observere og lytte, sier hotellvertinnen. Ved siden av å ha investert i ny hall, tester de for tiden ut bruk av mobil som nøkkel til inn- og utsjekk. De har også effektivisert og bruker enkle roboter til deler av renholdet.

-Den teknologiske utviklingen påvirker måten ting gjøres på i hotellbransjen. Du er nødt til å følge med og utnytte mulighetene som kommer, sier Cecilie. 

Skaper verdifulle arbeidsplasser

-Vi skal gjøre vårt for at Sundvolden også i framtiden skal skape arbeidsplasser. For å klare det, må vi ha rammebetingelser vi kan leve med, fortsetter hun. -Vi kunne jo ha valgt å investere i eiendom, fremfor å investere i å utvikle bedriften. Skatt på arbeidende kapital gjelder bare for norske eiere. Det gir våre utenlandske konkurrenter en fordel, i og med at de slipper den. Dette er også en skatt som begrenser mulighetene for utvikling og langsiktighet. Vi må alltid rigge for kommende år. Attraktiviteten må holdes ved like. Å drive hotell er veldig kapitalintensivt. Da må vi ha et skatte -og avgifts regime som hjelper oss å utvikle, ikke som virker begrensende på våre muligheter til å skape og videreutvikle. -En verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder er et riktig tiltak og et viktig bidrag til dette.

NTP 2018-2029 skal behandles i Stortinget i juni. I denne planen er det avsatt midler til forbedret vei og ny Ringeriksbane. Som følge av dette er det store forventninger til hva som vil skje med utviklingen i Ringeriksområdet. -Vi må overleve uavhengig av toget. Men med togstasjon her i Hole, blir vi en del av stor-Oslo. For oss betyr det økt antall dagmøter. Det blir også lettere å tiltrekke oss arbeidskraft fra Oslo, sier hun. 

Tar samfunnsansvar

Sundvolden Hotel er en bedrift med stort samfunnsengasjement og som bidrar til lokalmiljøet utover det å skape arbeidsplasser. Da NAV nylig trengte lokaler til en yrkesmesse for skoleelever og arbeidssøkere, stilte Sundvolden lokaler til disposisjon, uten kostnad.  De tar imot skoleelever som skal ha praksis, og de er lærebedrift. De har lånt ut småbruket bak hotellet til Monsterbedriften og Marita-stiftelsen, og de tilbyr ferier til dem som trenger det gjennom Kreftforeningen. 

Uforglemmelige opplevelser

I dag er det over 100 ansatte ved hotellet. Hvordan får man alt til å henge i hop? undrer vi.

-Det viktigste jeg gjør som leder er å inspirere og få folk til å fungere godt sammen, svarer Cecilie, som selv er utdannet kokk, og i tillegg har en bachelor i serviceledelse og master i merkevareledelse. På spørsmål om hva som er hennes favorittoppgave i rollen som hotellvertinne, svarer hun at det er å bidra til å gjøre eventer uforglemmelige. Enten det er snakk om store førjulsfester, Winemakers dinner, private selskaper, brylluper eller konfirmasjoner. Så hvis du har vært på Sundvolden i forbindelse med et arrangement, så er sjansen stor for at Cecilie selv har vært med å tenke ut hvordan dere skal få den aller beste opplevelsen.