Hvordan skape vekst og arbeidsplasser i Ringeriksregionen

-Ringeriksbanen og ny E16 skaper optimisme og investeringsvilje i næringslivet. Det er nå svært viktig at dette fellesprosjektet startes opp senest i 2021 og gjennomføres slik det er planlagt. Eiendomsskatten på verker og bruk skaper usikkerhet blant investorer. Det bør raskest mulig komme nasjonale retningslinjer som tilsier at kommunene ikke gis anledning til å skattlegge produksjonsmidler.

#205

Regiondirektør i NHO Buskerud Grete Karin Berg Fotograf: moment studio

Publisert 29.08.17

Buskerud

Kronikk: Regiondirektør i NHO Buskerud Grete Karin Berg

Hvordan skape vekst og arbeidsplasser i Ringeriksregionen

Det er snart stortingsvalg, og onsdag 30.august arrangerer NHO Buskerud sammen med Ringerike Næringsforening og flere aktører valgdebatt på Hønefoss. Stortingskandidatene for Buskerud ønskes velkommen til å svare på hva som skal til for å skape vekst og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen.

NHOs KommuneNM 2017 bekrefter at det er fremgang i Ringeriksregionen. Det gjelder både Hole, Ringerike og Jevnaker. Ringerike er fylkets nest største kommune, men har fortsatt ni kommuner i Buskerud foran seg. I forhold til folketallet er kommunen relativt lavt plassert på 117.plass blant alle landets kommuner.

Regionen har store fortrinn når det gjelder arealer og flott natur. Dette er et godt utgangspunkt for næringsutvikling innen mange bransjer og utvikling av attraktive og gode boområder. Det bør være en viktig ambisjonen for Ringeriksregionen å hente ut potensial for videre vekst og flere nye arbeidsplasser. Samtidig vet vi at lite kommer av seg selv. Utvikling forutsetter gjerne at investorer og gründere tør satse og at lokale og sentrale myndigheter bidrar med forutsigbare rammebetingelser.

Ringeriksbanen og ny E16 skaper optimisme og investeringsvilje i næringslivet. Det er nå svært viktig at dette fellesprosjektet startes opp senest i 2021 og gjennomføres slik det er planlagt. Kommunene må støtte opp under næringsutviklingen blant annet med effektiv arealplanlegging og byggesaksbehandling. Den uforutsigbare eiendomsskatten på verk og bruk skremmer vekk investorer på Ringerike. Det bør så raskt som mulig komme nasjonale retningslinjer som tilsier at kommunene ikke gis anledning til å skattlegge produksjonsmidler.

Stortingskandidatene for Buskerud blir utfordret på hvordan de kan bidra til vekst og arbeidsplasser i Ringeriksregionen. Vi håper å få høre konkret, forutsigbar politikk som styrker næringslivet, stimulerer til nyetableringer og fremmer gründervirksomhet.