Industrien på Kongsberg - viktig for Team Norge

NHO Buskeruds nye regiondirektør besøkte teknologiparken på Kongsberg denne uken. Tilgang på kompetanse og god infrastruktur var viktige punkter på dagsorden

#205

Adm. Dir. Kongsberg Teknologipark, Johnny Løcka , Divisjonsdirektør ved Arsenalet Terje Bråthen og Regiondirektør NHO Buskerud Grete Karin Berg

Publisert 27.01.17

Buskerud

Med 1500 nasjonale underleverandører og som en spydspiss innenfor innovasjon og utvikling så er Kongsberg-miljøet viktig for team Norge. Oppganger og nedganger for industrien på Kongsberg gir ringvirkninger som kjennes i hele landet. Å legge til rette for at de har gode rammevilkår er både et regional og nasjonal politisk ansvar. 

Skaper verdier og samfunnsnytte

Grete Karin Berg er godt kjent med betydningen Kongsberg-industrien har, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En av oppgavene en regional NHO-direktør har, er nettopp å la andre få ta del i denne kunnskapen. 

–At det er kjent hvilke verdier for Norge som faktisk skapes på Kongsberg er en viktig oppgave. Vi kan aldri la politikerne glemme betydningen industrien på Kongsberg har for arbeidsplasser og verdiskapning, slår hun fast.    

Offensive

Utvikling av infrastruktur og tilgang på kompetanse er særlig viktige områder på dagsordenen for besøket. -Det skjer mye i Kongsberg-regionen for tiden, sier Terje Bråthen Divisjonsdirektør på Arsenalet. Med tanke på fremtidig rekruttering er de offensive. Over 300 ungdomsskoleelever har besøkt Arsenalet denne uken for å høre om hva som venter fremtidens industrifagarbeider og mulighetene innenfor komposittfaget. 

Viktig med god infrastruktur

–Om to år står den nye E134-delen ferdig, og det må jobbes med å få på plass Kongsberg-banen. Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget i juni, og der må Kongsberg-banen med. Det handler om å få varer og folk inn og ut av Kongsberg, sier Bråthen. Dette er viktig for at Kongsberg-industrien skal ønske å satse videre lokalt. En tydelig melding til politikerne.