Industrimaster - like deler praksis og studier er en suksess

-GKN Aerospace Norway har vært med på satsningen på Systems Engineering fra starten av. Dette er en del av bedriftens rekrutteringsstrategi satt i system, sier direktør for HR og Organisasjonsutvikling Willy Holdahl. HSN utvider i 2018 suksessen Master of Systems Engineering og starter et Industrimasterprogram i Industriell IT og Automatisering, Maritime Ledelse og Micro-og Nano Systemer. De vil gjerne ha flere partnerbedrifter.

Ung kvinne foran pc-skjerm. Foto.

Fotograf: Istockphoto

Publisert 12.01.18

Buskerud

Et Industrimasterprogram kjennetegnes ved at programmet utvikles og gjennomføres i et nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift i løpet av studieperioden. HSN utvider i 2018 suksessen Master of Systems Engineering og starter et Industrimaster program i Industriell IT og Automatisering, Maritime Ledelse og Micro-og Nano Systemer.

GKN er en av HSN sine fornøyde bedriftspartnere i programmet.  

Willy Holdahl, direktør for HR og Organisasjonsutvikling i GKN Aerospace Norway.
Fotograf: GKN Aerospace

#205

-GKN har vært med på systems engineering satsningen i Kongsberg siden oppstarten av studiet. Gjennom programmet har vi rekruttert mange flinke studenter som vi har blitt kjent med gjennom tre år med konkrete arbeidsoppgaver og relevante prosjekter. Dette er en god ordning for alle parter fordi det knytter akademiske fag sammen med det praktiske arbeidsliv, sier Willy Holdahl direktør for HR og Organisasjonsutvikling i GKN Aerospace Norway.

For å bli partner i et av Industrimasterprogrammene, må bedriftene forplikte seg til å ansette en student hvert år. For mindre bedrifter er kravet at de ansetter en student hvert 3. år. Bedriftene betaler 50% lønn til studenten i 3 år.

Gjennom praksisperioden får bedriften muligheten til å forme sin egen masterkandidat. Bedrifter, tidligere studenter og HSN har svært gode erfaringer med denne måten å gjennomføre studier på gjennom sin master i Systems Engineering. HSN ønsker derfor å utvide ordningen.

Les mer om ordningen her.

Willy Holdahl er ikke i tvil om at dette er en god måte å rekruttere verdifulle medarbeidere på.

-Dette er en del av bedriftens rekrutteringsstrategi satt i system. Vi får tilgang på flinke studenter som etter tre år blir verdifulle medarbeidere. Siden studentene er så mye i praksis i bedrift, blir vi godt kjent med dem før ansettelse. De er fleksible medarbeidere som besitter verdifull kunnskap som er med på å fornye bedriften, avslutter han.

Partnerbedrifter forteller om fordeler som:

  • Tilgang på høyt kvalifiserte ingeniører
  • Intervjuer i forkant
  • Studenten leverer fra dag én etter endt studium.
  • Midlertidig jobb, får testet studenten i 3 år
  • Mulighet til å forme sin egen masterkandidat
  • Økt verdi og industriell realisme i prosjekter
  • Tilgang på faglig ekspertise som vil styrke FoU aspektet for bedriften

Partnere Industrimasterprogrammet

#205

For mer informasjon og Industriakademiet kan du kontakte Silja Sverreson på silja.sverreson@usn.no eller ring 932 54 077.