Kommune NM - Kongsberg og Lier fortsatt best i Buskerud

Resultatene fra kommune NM 2017 er klart - På fylkeslisten rangerer Buskerud som nummer 6 av 19. Sterkest er rangeringen innenfor kategoriene næringsliv og arbeidsmarked. Buskerud har klatret flere plasser de siste par årene i kategorien arbeidsmarked.

Publisert 10.08.17

Buskerud

Resultatene av KommuneNM 2017 – Kongsberg og Lier er fortsatt inne blant de 20 beste i landet 

NHOs Kommune-NM ser på indikatorer innenfor fem kategorier som er særlig viktig for norske bedrifter og som har brukt siden 2011. De fem kategoriene er næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi.

Se hele landsoversikten for fylker og kommuner her

Kongsberg er på 11.plass hele landet sett under ett og på 1.plass blant på kommune i Buskerud. Det er den sterke næringsklyngen i Kongsberg som bidrar til de gode resultater på indikatorer slik som "Andel sysselsette både totalt» og «Andel sysselsatte private». Kongsberg rangeres som nummer 1 i landet på indikatoren "Sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning på universitets- og høyskolenivå".

Lier er fortsatt inne blant topp 20 i landet med samme plassering som i fjor; nummer 14. Lier scorer jevnt bra på de fleste indikatorer og er nummer 5 i landet både innen næringsliv og arbeidsmarked.

På fylkeslisten rangerer Buskerud som nummer 6 av 19. Sterkest er rangeringen innenfor kategoriene næringsliv og arbeidsmarked. Buskerud har klatret flere plasser de siste par årene i kategorien arbeidsmarked. Dette forklares i stor grad av at ledigheten har gått noe ned i Buskerud i periode der andre fylker har hatt sterk økning i arbeidsledigheten. 

10 av Buskeruds 21 kommuner går tilbake i årets KommuneNM, og flere av disse har relativ stor tilbakegang. Generelt er det mindre bevegelse blant de høyest rangerte kommunene, mens de lavere rangerte kommunene ofte har større endringer. Disse er ofte småkommuner hvor det kan skje store endringer i enkelte indikatorverdiene fra år til år. 

Kommune-NM er et viktig kunnskapsgrunnlag om tilstanden i våre kommuner og regioner. I valgåret 2017 bør gjennomgangen av landets kommuner være av særlig interesse for både de som velger og de som skal velges, sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud. NHO Buskerud gratulerer Kongsberg og Lier med de gode plasseringene. Det er gledelig at Buskerud fylke har to kommuner inne blant topp 20 i landet, sier Berg.