Nasjonalt program

Mer informasjon

Leverandørutvikling

Pådriver for at offentlig innkjøp skal gi innnovasjon, modernisere stat/kommune og utvikle næringslivet. Konkret. Enkelt. Lønnsomt.

Nyheter

 • Buskerud kan få offentlig drevet innovasjonsboom

  Offentlige virksomheter i Buskerud kjøper varer og tjenester for nær 20 milliarder kroner. Nasjonalt program for leverandørutvikling etablerer nå en ekstra satsing på Buskerud, Telemark og Vestfold. – Dette kan gi en offentlig drevet innovasjonsbom i Buskerud, sier Per Steinar Jensen, regiondirektør for NHO i Buskerud.

  31. mai 2016
 • Felles responssenter for midt og sør

  Kongsbergregionen vil i samarbeid med Værnesregionen i Trøndelag gjennomføre en felles anskaffelse av responssenter for velferdsteknologi.

  4. oktober 2016
 • Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

  Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.

  20. mai 2016
 • Fremtidens digitale løsninger for barnehager og skoler

  De 7 kommunene i Kongsbergregionen vil gjøre hverdagen i skole og barnehage enklere ved å finne de optimale digitale løsningene. De inviterer derfor leverandører knyttet til IKT-løsninger for skole- og oppvekstsektoren til dialog knyttet til Kongsbergregionens planlagte anskaffelse av fremtidens digitale løsninger for barnehager og skoler.

  8. juli 2016
 • Satser på Innovative offentlige anskaffelser

  Buskerud Fylkeskommune har gitt støtte til et treårig prosjekt med intensjon om å øke kunnskapen og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser i BTV-regionen.

  29. november 2015

Kontakt

Cecilie Møller Endresen

Seniorrådgiver

cecilie.m.endresen@nho.no
Telefon
99702688