NHO Buskerud om statsbudsjettet

Det er svært positivt at regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr. Det er bra at regjeringen foreslår bevilgninger til fortsatt planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Vi er også fornøyd med at det satses på yrkesfagene.

#205

Regiondirektør i NHO Buskerud, Grete Karin Berg Fotograf: moment studio

Publisert 12.10.17

Buskerud

Det er gode nyheter for næringslivet i Buskerud i statsbudsjettet.

Maskinskatten fjernes

NHO Buskerud mener det er svært positivt at Regjeringen foreslår en konstruktiv løsning for å fjerne den uforutsigbare eiendomsskatten på verk og bruk. Dette vil styrke konkurransekraften til industri-Norge, og det vil være et godt bidrag til det grønne skiftet i landet vårt.

Eiendomsskatten på verk og bruk, dvs. skatt på maskiner og produksjonsutstyr, er en skatt på industriarbeidsplasser som hindrer nyetableringer og som er en stor ulempe for etablerte bedrifter. Denne skatten er blant annet en grunn til at vi ikke har fått datasentre til Norge. Å fjerne denne skatten er viktig bidrag for å skape nye arbeidsplasser.  NHO Buskerud oppfordrer Stortinget om å slutte seg til dette forslaget. 

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Satsinger/?pid=83916#hopp

Bevilges planmidler til Ringriksbanen og E16

NHO Buskerud er glad for at Regjeringen foreslår bevilgninger til fortsatt planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Vi merker oss at det er lagt inn formuleringen "med sikte på mulig anleggsstart i 2021/2022". NHO Buskerud vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til at ambisjonene om byggestart i 2021 opprettholdes. I valgkampen tidligere i høst ble det avdekket bred tverrpolitisk enighet om dette

Fortsatt satsning på Yrkesfag

Det er viktig med målrettet rekruttering av flere læreplasser i fylkene. Dette har NHO etterspurt, og nå har det fått et løft i budsjettet. Men vi skulle gjerne sett at lærlingtilskuddet også økte, det er ikke foreslått.

  • Regjeringen foreslår å øke satsingen på yrkesfag med om lag 40 millioner kroner i 2018. Det skal styrke både arbeidet med å rekruttere flere lærebedrifter og løfte den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen.
  • Regjeringen vil også innføre en lektor 2-ordning for yrkesfagene, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere, og bidra til planleggingen og gjennomføringen av arrangementet Yrkesfagenes år.

I budsjettforslaget for 2018 følger regjeringen opp fagskolemeldingens mål om å gjøre fagskolene til en viktigere og større del av utdanningssystemet. Dette vet vi er viktig for veldig mange av NHOs medlemsbedrifter.

Totalt sett et godt budsjett for næringslivet - men uheldig momsøkning for reiseliv og transport næringen.

Økningen i momsen fra 10 til 12 prosent er uheldig for reiseliv- og transportnæringen. Med små marginer i mange virksomheter, særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i hele landet.