Optimisme og jobbvekst i Buskerud

Jobbveksten i Buskerud er sterkere enn i hele landet sett under ett. Det har vært svingninger det siste året, men Buskerud-bedriftene er generelt positive til markedssituasjonen. De siste tre kvartalene har bedriftene rapportert en positiv markedssituasjon.

Foto:Moment Studio

Regiondirektør i NHO Buskerud Grete Karin Berg

Publisert 27.06.17

Buskerud

Jobbveksten i Buskerud er sterkere enn i hele landet sett under ett. Det har vært svingninger det siste året, men Buskerud-bedriftene er generelt positive til markedssituasjonen. De siste tre kvartalene har bedriftene rapportert en positiv markedssituasjon. Dette er gledelig, sier regiondirektør Grete Karin Berg, NHO Buskerud. 

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. - Optimismen har økt hos bedriftene i Buskerud det siste året, sier Berg. 

Jobbvekst i Buskerud

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) som SSB utarbeider viser at sysselsettingen i Buskerud økte med 1 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016. Samtidig er ledigheten i Buskerud lavere enn hele landet sett under ett. NAVs tall for registrerte arbeidsledige viser en arbeidsledighet på 2,8 prosent i Buskerud i 2016, mens gjennomsnittet for landet ligger på 3 prosent. 

Buskerud har en sysselsettingsrate om lag på nivå med landsgjennomsnittet. Antall sysselsatte som andel av bosatte personer mellom 15-74 år var på cirka 66 prosent i 2016. Men dersom andelen personer i jobb fortsetter å synke, er dette ikke bærekraftig for velferdsstaten på sikt, sier Berg. 

Generelt bilde – svak satsing på nye arbeidsplasser

Det er et generelt bilde at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det er særlig i bygge- og anleggsnæringen og i reiselivsnæringen at stemningen er god, mens industrien henger etter. Men selv nå etter flere kvartaler med oppgang, er fortsatt investeringene på et historisk lavt nivå og satsingen på nye arbeidsplasser er omtrent det svakeste siden 1990-tallet. 

NHO Buskerud har i mai og juni møtt medlemsbedrifter sammen med stortingskandidater og lokalpolitikere rundt i hele fylket. Overskriften for disse møtene har vært «Gå for næringslivet». Det viktige temaet har vært: Hvordan kan vi bidra til å skape flere arbeidsplasser, trygghet og fremtidig velferd i landet vårt. 

Gjennomgangsmelodien i disse møtene har vært at det er viktig å satse på kompetanse og et seriøst arbeidsliv, samferdsel og forutsigbare rammebetingelser for bedriftene. Næringsstrukturen i Buskerud er mangfoldig, men disse tiltakene vil være til glede for alle typer bransjer.

Det er viktig å fjerne hindringer som kan legge en demper på næringslivets investeringslyst. Det gjelder bl.a. å fjerne eiendomsskatten på verk og bruk og den såkalte særnorske gründer- og eierskatten (formuesskatten).