Reise- og profileringsstøtte fra Forskningsrådet

Ønsker du å delta på et arrangement, enten i inn- eller utland, som gir organisasjonen eller bedriften din mer kjennskap og kunnskap til Horisont 2020? Eller ønsker du å utvide nettverket ditt for å kunne delta i fremtidige utlysninger fra Horisont 2020, og i tillegg få profilert bedriften eller organisasjonen din? Da kan Forskningsrådet gi deg støtte til reise og opphold!

#205

Fotograf: Illustrasjon

Publisert 02.02.18

Buskerud

Hva du kan få støtte til:

Forskningsrådet fullfinansierer reiser med inntil kr. 20.000 pr. person pr. kalenderår. De gir ikke støtte til reiser som allerede er gjennomført.

Du kan få inntil kr 100 000,- i reisestøtte pr. søknad for å delta på relevante arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020 og tilgang til nettverk og partnere.

Søknadsfrist:

Du kan søke reise- og profileringsstøtte året rundt til Forskningsrådet sin løpende søknadsfrist.

Hvem kan få støtte:
Ordningen gjelder for både offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Dette vil eksempelvis være bedrifter, fylkeskommuner, EU-nettverk og interesseorganisasjoner.

Slik søker du støtte:

Du oppretter søknad via www.forskningsradet.no/PES2020. Her fyller du ut elektronisk søknadsskjema og legger ved prosjektbeskrivelse. Forskningsrådet behandler søknaden din og du får e-post når svarbrev er tilgjengelig på Mitt nettsted. Etter at de har gitt deg bevilgning til reisestøtte gjennomfører du reisen og sender sluttrapport til Forskningsrådet via Mitt nettsted. Etter at Forskningsrådet har godkjent rapporten, utbetaler de midlene.

Les mer på Forskningsrådets nettsider her

Ta kontakt med Hilde Garegg Gårdsmoen i Forskningsrådet  (hgg@rcn.no) for ytterligere info!