Rekordmange forskningsbedrifter i Buskerud får skattefradrag

Rekordmange norske bedrifter får fradrag på skatten for å forske! Nye tall viser at antallet aktive prosjekter i Buskerud gikk opp med 2 prosent. IKT er den største sektoren. Blant de største Skattefunn-prosjektene i Buskerud er Fmc Kongsberg Subsea As, og Kongsberg Defence & Aerospace AS.

#205

Fotograf: Illustrasjon

Publisert 28.02.18

Buskerud

Aldri før har vi sett så mange Skattefunn-søknader som nå. I 2017 var det ca 7600 aktive skattefunnprosjekter i norsk næringsliv. Skattefunn er en ordning i Forskningsrådet som gir skattefradrag til norske bedrifter som driver med forskning og utvikling.

Les mer om skattefunnordningen her

I Buskerud har 264 prosjekter fått fradrag. Dette er en økning på 2% fra 2016. IKT, Bygg og anlegg samt jordbruk/mat er de blant de største sektorene som har nyttegjort seg ordningen. Tilsammen er det budsjetterte fradrag for Buskerud på 181 millioner.

Skattefunn er et av våre viktigste tiltak for å styrke forskning i norsk næringsliv. Skattefunn gir støtte til bedrifter som ønsker å utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester som er til nytte for bedriften og samfunnet.

Hovedtyngden av brukere av Skattefunn er små bedrifter.
Av alle pågående prosjekter i 2017 var 3 av 4 prosjekter i bedrifter med under 50 ansatte.Hele 42 prosent av prosjektene i 2017 var i bedrifter med under 10 ansatte.

De nye tallene viser at det er en økning i Skattefunn-prosjekter i alle fylker og i alle sektorer unntatt olje/gass og kultur og underholdning. IKT, marin sjømat og petroleum er det tre største næringene i Skattefunn-ordningen.