Samfunnet svindles for milliarder

28 milliarder kroner. Det er summen som fellesskapet svindles for årlig. NHO og LO ser på arbeidslivskriminalitet som en av de største nasjonale utfordringene vi står ovenfor. Dette må vi komme til livs. Både myndighetene, næringslivet og hver enkelt av oss må bidra.

#205

Grete Karin Berg, regiondirektør NHO Buskerud og Jan Petter Gundersen, distrikssekretær LO Buskerud.

Publisert 01.03.18

Buskerud

Kronikk av Jan Petter Gundersen, Distriktssekretær LO Buskerud og Grete Karin Berg, Regiondirektør NHO Buskerud.

Er det så farlig da, tenker du kanskje? At man går til en nyåpnet frisør på hjørnet for å klippe håret for en hundrelapp. At bilen blir reparert til under halvparten av prisen som merkeverkstedet tar. At renholderen som hjelper deg i hjemmet ditt, kanskje har mindre timelønn enn hva renholdsproduktene koster å kjøpe.

Er du selv ansatt har du pensjon, feriepenger, sykepenger eller om du skulle bli arbeidsledig, dagpenger. Er det greit å kjøpe tjenester fra aktører der de som gjør jobben har ingen av de samme rettighetene du selv har i arbeidslivet?

28 milliarder kroner. Det er summen som fellesskapet svindles for årlig. NHO og LO ser på arbeidslivskriminalitet som en av de største nasjonale utfordringene vi står ovenfor. Dette må vi komme til livs. Både myndighetene, næringslivet og hver enkelt av oss må bidra.


Hva er arbeidslivskriminalitet?
Svart arbeid, trygdesvindel, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig bruk av arbeidskraft og grove brudd på arbeidsmiljøloven er eksempler på arbeidslivskriminalitet. Noen bransjer er mer rammet enn andre og det er viktig at tiltak i størst mulig grad rettes mot de mest utsatte bransjene og ikke alle andre.

Arbeidslivskriminalitet rammer både arbeidstakere og den seriøse delen av norsk arbeidsliv som må konkurrere med aktører som ikke respekterer lover og regler.  Det rammer velferden vår når pengene går rett i lomma til den som svindler, og ikke til fellesskapet. Arbeidslivskriminaliteten finner stadig nye veier og det er ingen grunn til å slakke på pedalen for å bekjempe den.

I juni 2017 ble det etablert et nytt A-krim senter i Tønsberg, der operativ enhet også skulle favne Buskerud. LO og NHO etterlyser nå en synliggjøring av A-krimsenterets arbeid i Buskerud. Vi forstår at det er behov for å samle informasjon og drive etterretning, men det er også et behov for å se et A-krim senter med tverretatlig operativ slagkraft i vår region. Aktiviteten må baseres på risiko. Seriøse aktører må se og høre om resultater av enhetens arbeid. De som driver ulovlig bør oppleve at oppdagelsesrisikoen er høy og økende. 


Hva kan du og jeg gjøre?
Som forbrukere kan vi ha vår egen lille sjekkliste når vi kjøper varer og tjenester: Er dette tilbudet for godt til å være sant? Har firmaet organisasjonsnummer? Dette kan du sjekke enkelt på nettet. Krever firmaet kontant betaling? Da bør alarmbjellene ringe.

En undersøkelse som er gjennomført på oppdrag fra Boligmappa.no viser at tre av ti nordmenn synes det er ok å benytte seg av svart arbeid i hjemmet. Dette tallet er alt for høyt. Når du handler hvitt bidrar du til et godt arbeidsliv der arbeidstakerne har rettigheter og bedriftene konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med verdifulle inntekter til felleskapet som brukes på skoler, sykehjem og veier.

Svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet fører til at fundamentet i det norske velferdssamfunnet gradvis forvitrer. Det har vi alle et ansvar for å unngå. 

NHO sin tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet