Sammen om dyktige fagarbeidere

Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud har over flere år tatt initiativet til et unikt samarbeid. I 12 år har de årlig samlet alle faglærere for kjøretøy, instruktører og faglige ledere til seminar. Målet er å sammen sørge for best mulig utdanning til fremtidens fagarbeidere innenfor bilbransjen.

#205

fv: Truls Marius Sverd, Arnstein Brotnow og Tor Olav Sviggum. Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 17.11.17

Buskerud

Sammen om å skape de beste fagarbeiderne

Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud har over flere år tatt initiativet til et unikt samarbeid med de videregående skolene i fylket. I 12 år har de samlet alle faglærere for kjøretøy, instruktører og faglige ledere fra bilbransjen. Målet er å sammen sørge for god utdanning til fremtidens fagarbeidere, og sikre at kvalitet og innhold i opplæringen er den samme på alle skolene.

Les mer om bilbransjens opplæringskontor i Buskerud her.

Det begynte med kunnskapsløftet i 2006 og et behov for å konkretisere læreplanmålene. For Thor Strand, leder ved Bilbransjens opplæringskontor, var én ting klart: Læreplanmålene måtte ha et språk som både lærere og instruktører i bedriftene kjente seg igjen i. Thor har bakgrunn fra Kværnersystemet, og for ham var det da en selvfølge at nøkkelkompetansen for maskinarbeidere under utdanning måtte matche eksisterende kompetanse i bedriften. Han tenkte at det samme måtte være mulig å få til mellom bedrift og skole, hvis de var sammen om å konkretisere læreplanmål. Thor inviterte partene til felles samling.

Thor strand fra Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud.

Stemningen i starten på første samling var ikke helt på topp. Rommet var delt med lærere på den ene siden og instruktører på den andre. Men når lærerne og instruktørene fant ut at de hadde samme mål; å utdanne gode fagarbeidere, endret alt seg. I dag sitter de side om side, snakker om felles utfordringer og hvordan de sammen skal bli bedre. Lærerne kjenner godt til bedriftene, og er ofte på besøk. Instruktører og de faglige lederne fra bedriftene kjenner til hvordan skolene jobber.

Arnstein Brotnow som er verksmester fra Norsk Scania, avdeling Drammen, er ikke i tvil;

 -Dette er veldig bra. Vi blir bedre kjent med lærerne, og når vi jobber sammen om innholdet i læreplanmålene, får jeg en bedre forståelse av hvordan jeg skal vurdere eleven. Dessuten vet jeg at vi alle tenker likt, og jeg forstår bedre det som skjer på skolen.

Tor Olav Sviggum, faglærer ved Ål videregående skole, syntes det er positivt at bedrifter og skole får tid til å snakke ordentlig sammen. -Vi fra skolen kommer nærmere virkeligheten og ser læreplanmålene fra bransjens side. Dessuten får vi her tid til å diskutere felles opplegg og løsninger, sier han.

Truls Marius Sverd er fellesfaglærer, og syntes det er veldig bra å være med på dette. 

-Jeg kan bruke læreplan for kjøretøy i norskfaget mitt, for eksempel med begrepslæring. Når jeg leser læreplanen, vet jeg også hva elevene driver med og kan bli enda bedre på å yrkesrette undervisningen. Det hadde jo også vært gøy å være med programfaglærer ut se elevene mine i arbeid utenfor klasserommet. Da hadde jeg lært dem å kjenne dem på en annen måte.

Oppmøte etter 12 år er godt. Når seminaret, som går over 2 dager, nylig var avholdt var det 33 deltagere med. Det var en tilnærmet lik fordeling av deltagere fra bedriftene  og lærere. I tillegg var fellesfaglærere med.

Thor snakker mye om hvordan begge parter kan bidra til å inspirere og motivere elevene. Faglig godt innhold og relevant opplæring er inspirerende. Bilbransjen i Buskerud har lenge hatt høy kvalitet på sine fagarbeidere. Det kan bedrifter, skole og ikke minst Bilbransjens opplæringskontor sammen ta æren for. Et unikt samarbeid med et godt resultat.

Les mer om de ulike fagbrev du kan ta innenfor TIP/kjøretøy.