Sterkere jobbvekst i Buskerud enn landet sett under ett

NHOs kvartalsrapport: Det er klart flere bedrifter som planlegger å øke sysselsettingen enn å nedbemanne i Buskerud. Norsk økonomi står ovenfor flere utfordringer i tiden som kommer. Arbeid er vår viktigste ressurs og finansierer velferden. Derfor må det legges til rette for at bedriftene kan skape verdier og arbeidsplasser.

#205

Regiondirektør NHO Buskerud, Grete Karin Berg. Fotograf: Moment Studio

Publisert 11.12.17

Buskerud

Jobbveksten i Buskerud er sterkere enn i hele landet sett under ett. Det er klart flere bedrifter som planlegger å øke sysselsettingen enn å nedbemanne. Det er godt nytt at bedriftene i Buskerud er optimistiske med hensyn til markedssituasjonen og at det skapes flere jobber i fylket vårt.

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. Optimismen har økt hos bedriftene i Buskerud det siste året. 

Verdien av arbeid

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Buskerud økte med 1 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016. Ledighetsraten har falt noe gjennom det siste året, både i Buskerud og på nasjonalt nivå. 

Sysselsettingsraten i Buskerud, det vil si antall sysselsatte som andel av arbeidsstyrken, er på om lag 66 prosent og på nivå med landsgjennomsnittet. Dersom andelen personer i jobb fortsetter å synke, er dette ikke bærekraftig for velferdsstaten på sikt. 

Norsk økonomi står overfor flere utfordringer i årene som kommer:

  • Befolkningen eldes, andelen over 67 år vil dobles fram til 2060.
  • Den økonomiske veksten vil avta
  • Produksjonen av olje og gass er på vei ned.
  • Rentene vil trolig holde seg lave

Hvordan skal vi møte det fremtidige inndekningsbehovet i statsfinansene? Arbeid er vår viktigste ressurs. Arbeid skaper verdier som finansierer velferdsstaten. Da må det legges til rette for at bedriftene kan skape verdier og arbeidsplasser. 

NHO Buskerud jobber for økt satsing på kompetanse og et seriøst arbeidsliv, samferdsel og forutsigbare rammebetingelser for bedriftene. Næringsstrukturen i Buskerud er mangfoldig, men disse tiltakene vil være til glede for alle typer bransjer. Det er viktig å fjerne hindringer som kan legge en demper på næringslivets investeringslyst.