Stor på sikkerhet og fagopplæring

#205

Lærlinger Oda Hogstad Hylen, Mina Korsgård Nielsen, Frida Vang Bjerkelund sammen med fagopplæringsleder i Securitas AS Tom Andersen.

Publisert 24.02.17

Buskerud

Securitas er et kjent norsk konsern som de fleste forbinder med sikkerhet. Det som ikke er like kjent, er at de er en av landets største lærebedrifter innenfor sikkerhetsfaget. De spiller derfor en sentral rolle i kompetanseutviklingen innenfor bransjen.

Forleden samlet Lier videregående skole sine samarbeidspartnere til frokostmøte. Der holdt Tom Andersen, fagopplæringsleder i Securitas, et innlegg

-Når lærlingene er ferdig med læretiden hos oss, tenker de Securitas og lever Securitas, sa den engasjerte fagopplæringslederen.

- Samfunnet stiller større krav til sikkerhet. Hos oss får de grundig opplæring innenfor alle områdene som vi jobber med. Vi får forme dem som vi vil, og sørger for at de kan det de skal drive med i framtiden, sier Tom.

Securitas har sagt ja til hele 119 lærlinger. I tillegg har de flere lærlinger fra såkalt dobbeltkompetanseløp, det vil si lærlinger som tar både fagbrev og studiekompetanse på fire år. Lier videregående er en av skolene som de rekrutterer ifra. Dobbeltkompetanse-elevene er høyt motiverte lærlinger. De har klart karakterkrav for å komme inn, og er flittige. Det må de være, da de skal gjøre unna skolen på ett år mindre enn det som er vanlig.

-Første gang vi tok imot disse lærlingene, hadde vi laget en tidsplan der de først skulle ha en periode med teori, for så jobbe mer praktisk etter hvert. Den planen måtte vi snart kaste, sier Tom. -De var ganske enkelt for kjappe, vi måtte i stedet ta fatt på praksisen.

Når elevene går dobbeltkompetanseløp, veksler de mellom skole og lærested fra dag én. Dette krever et tett samarbeid. Og de positive effektene er mange. Lærerne er jevnlig ute i bedriften og følger opp sine elever. Derfor kjenner de bedriften og bransjen godt. I tillegg tar Tom selv turen ut til skolene og underviser.

Hans eneste bekymring er at politiet skal få snusen i hvor flinke lærlingene hans er, og at de med tiden forsvinner dit.

–Jeg får kjempe på for å beholde dem hos meg sier han.–Imponerende sier vi.