Tre viktige saker for videreutvikling av Kongsbergregionen

Den 25 august er det Waterhole i Kongsberg med valgdebatt. Vi har spurt administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark AS, Johnny Løcka, om han kan nevne tre saker for politikerne å følge opp, som er viktige for videreutvikling av Kongsbergregionen.

#205

Administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark, Johnny Løcka (Foto: Ove Ronny Haraldsen)

Publisert 21.08.17

Buskerud

Kongsberg Teknologipark

Kongsberg Teknologipark AS er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA og har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av Kongsberg Gruppens samlede eiendomsmasse i Norge.

De 40 selskapene i parken omsetter årlig for rundt 30 milliarder og sysselsetter 5 700 personer. Parken har 50 000 besøkende i løpet av året.

Teknologiparken forvalter ca 440 000 kvm. Kongsberg Teknologipark AS forvalter i tillegg eiendommer i Trondheim, Stjørdal, Horten, Sandefjord, Skien,Skedsmo, Drammen, Asker, Bærum og Oslo.

Kilde: Kongsberg Teknologipark hjemmesider

Den 25 august er det Waterhole i Kongsberg med valgdebatt. Tema er vekst, utvikling og arbeidsplasser i Kongsbergregionen. Vi har spurt administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark AS, Johnny Løcka, om tre viktige saker for politikerne å følge opp viktige for videreutvikling av regionen.

 Her kan du lese hva han svarer.

- 3 viktige saker for Kongsberg Industrien i forbindelse med videreutvikling av Kongsbergregionen som attraktivt bosettingsområde er;

Vei og jernbane.

Utbyggingen av E-134 er et stort og positivt løft for regionen.

Vi må også være del av den fremtidsrettede satsingen på tog.

To tog i timen og under en time til OSLO er et mål for oss. 

Nærpolitireformen.

Velfungerende og gode polititjenester på Kongsberg er viktig.

Lokaliseringen av passkontoret har dessverre blitt et tema i den saken.

For vår internasjonale industri er det svært viktig at vi fortsatt har passkontor lokalisert på Kongsberg. 

Lokalsykehuset.

For å sikre en langsiktig og stabil arbeidskraft er det viktig at en stor andel av industriens ansatte er bosatt i nærområde.

Gode helsetjenester er viktig for valg av bosted.

Vi ønsker en fortsatt satsing på et velfungerende og fremtidsrettet lokalsykehus.