Meld deg på Årskonferansen til NHO Finnmark 9. mars i Alta

Bedriftene i Finnmark kan spille en sentral rolle i å utvikle bærekraftige løsninger for lavutslippssamfunnet. Kom og hør hvordan vi bør rigge oss fremtiden.

Dette får du 

 • Innsikt i hvordan bedriftene i Finnmark kan kombinere vekst, bærekraft og utslippsreduksjoner for å skape nye arbeidsplasser.

 • Inspirerende møter og diskusjoner med bedriftsledere og politisk engasjerte.

Meld deg på Årskonferansen 2017

Utdrag fra programmet

 • Made In Norway – NHOs politikk, NHO-president Tore Ulstein

 • Statoils aktivitet i nord

 • Statnett som pådriver for grønnere industriutvikling i Finnmark

 • Mineraler for fremtiden, Norsk Bergverk

 • Avinors rolle i regional næringsutvikling i Finnmark

 • Forskning for fremtiden i Nord, Sintef

 • Digitalisering endrer alt, Abelia

Dette er temaet "Made in Norway – på jobb for grønn fremtid"

 

 • Verden står overfor nye utfordringer med økende befolkning og krav til bærekraft.

 • Klima, næringsutvikling og konkurransekraft er i økende grad sider av samme sak og er aktuelt for alle politikkområder og sektorer.

 • Bedriftene utvikler stadig nye løsninger knyttet til blant annet energi, mat, materialer og nye tjenester.

 • Fremover blir det avgjørende hva mennesker med kompetanse, evner og visjoner gjør, basert på erfaring og kunnskap vi besitter i dag.

 • Innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering er sentrale forutsetninger i en grønn omstilling og for utvikling av vår fremtidige konkurransekraft.

 • Bedriftene i Finnmark har en viktig rolle i dette for å rigge oss for fremtiden.Meld deg på nå

Har du lyst å engasjere deg i dette og høre mer? Meld deg på Årskonferansen 2017 i dag og sikre deg plass!