HMS Kurs for ledere i Kirkenes

NHO Finnmark inviterer til HMS- for ledere. Møtet/ kurset er på 5 timer. Kursleder er advokat Juha Seppola

Juha Seppola Fotograf: NHO

Kurset tilfredsstiller lovpålagt opplæring etter arbeidsmiljølovens § 3-5. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Kurset er aktuelt for alle som arbeider med HMS spørsmål.