Seminar i Hammerfest: Nytt regelverk om offentlige innkjøp – dette må du vite!

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer disse endringene i regelverket for offentlige anskaffelser for deg som bedrift eller for deg som offentlig innkjøper?

Arnhild Gjønnes forteller deg hvordan bli en god leverandør til det offentlige. Fotograf: Cecilie Møller

Leverer du varer og/eller tjenester til det offentlige? Vi oppdaterer deg på endringer i regelverket og gir deg råd for hvordan du kan benytte dialog i en offentlig anskaffelsesprosess til å skape nye markedsmuligheter.

NHOs advokat, Arnhild Gjønnes, gjennomgår regelendringene som er vedtatt og hvilke implikasjoner dette får for bedrifter. Hun orienterer også om nye terskelverdier, nye EØS-regler, økt krav til digital kommunikasjon og krav om bruk av lærlinger. 

Program
08:30 – 08:40 Velkommen v/NHO Finnmark
08:40 - 10:15 Nytt regelverk v/NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Gjønnes
Dialog, spørsmål og pauser underveis i programmet

Dere blir oppdatert på:

 • Nytt anskaffelsesregelverk
 • Nye terskelverdier
 • Hvordan finner man oppdrag?
 • Tilbudets innhold
 • Anvendelsesområde for små og store anskaffelser
 • Hvordan planlegges og kunngjøres anskaffelser?
 • Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør
 • Valg av anskaffelsesprosedyrer
 • Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelse av leverandører
 • Egenerklæring som dokumentasjon på kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår
 • Miljøkrav
 • Krav om bruk av lærlinger

Spørsmål eller tilbakemelding? Kontakt charlotte.lindquister@nho.no eller mobil: 922 12 830