Har du husket å ta inn lærling?

NHO Finnmark er opptatt av utviklingen i læringslivet fordi den avgjør hva slags samfunn vi har i Finnmark om ti, tjue og femti år.

Publisert 04.08.14

Finnmark

Ingen annen faktor er mer avgjørende for samfunnets vekst og velferd enn innbyggernes kunnskap og deltakelse. Ingen annen faktor er mer avgjørende for bedriftenes konkurransekraft enn de ansattes kompetanse. Og ingen annen faktor er mer avgjørende for hva hver av oss kan oppnå og hvordan vi kan utfolde oss, enn det vi oppnår gjennom livslang læring.

Sterk vekst og gode framtidsutsikter for næringslivet i Finnmark skjerper kravene til utdanningstilbud og kvalitet. Etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft øker, og de videregående skolene i Finnmark styrker kontinuerlig sin posisjon som kunnskapsleverandører til et regionalt næringsliv. Dette fritar ikke bedriftene og offentlig sektor for sin del av samfunnsoppdraget; å ta inn lærlinger.

I nettopp disse dager går mange ungdommer rundt med sommerfugler i magen og venter på det etterlengtede svaret: -Ja, du har fått tilbud om læreplass.

Det er slik i den norske fagopplæringen at eleven ikke er garantert å få tilbud om læreplass i bedrift, og vi ønsker derfor å sette fokus på den viktige, og ofte avgjørende, innsatsen.

Du som er elev må være aktiv i letingen etter læreplass, oppsøk bedrifter og ta initiativ selv. Bruk gjerne faglærernes nettverk, samt de du selv kjenner gjennom for eksempel prosjekt til fordypning. Foreldre og foresatte må gjerne også bruke sine nettverk. Det er ofte det som kan være den utløsende årsaken til å få tilbud om læreplass, at man aktivt spør bedriftene:

 Kan dere ta meg i lære?

Bedriftene må også gjøre sin del av den viktige innsatsen: I NHOs Kompetansebarometer 2014 fremkommer det fra næringslivet i Finnmark både at det i dag er problematisk å rekruttere den kompetansen man ønsker, samt et økt rekrutteringsbehov de neste fem årene.  Mange bedrifter og deler av offentlig sektor er allerede flinke til å ta inn lærlinger, men det er enda mange elever som står uten tilbud om opplæring i bedrift. For å møte det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft, er det alles ansvar å utdanne dagens ungdom.

Det er viktig å understreke at det å ha en lærling eller flere er en merverdi for bedrften. Virksomheten vil tjene på å ha lærlinger gjennom økt verdiskaping, økt personlig og faglig kompetanseheving, og faglig oppdatering for den øvrige arbeidsstokken.

Det nytter ikke å si at det ikke er tilgang på rett kompetanse i fylket og landsdelen, dersom du selv ikke har gjort en innsats i å skape den.

Trenger du faglært arbeidskraft i fremtiden? Dersom svaret er ja, da bør du også ta inn en lærling i høst.

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Finnmark

siren.storli@nho.no
Telefon
90944127
Marit Helene Pedersen

Regiondirektør

NHO Finnmark

marit.helene.pedersen@nho.no
Telefon
91310232