Pål Anders Ullevålseter brenner for yrkesfagene

Aksjon Lærebedrift Finnmark møtte elever og fremtidige lærlinger på yrkes- og utdanningsmesse.

Foto: Trine Amundsen

Publisert 18.02.14

Finnmark

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert yrkes- og utdanningsseminar ved Kirkenes videregående skole. Her får elever på ungdomstrinnet se litt av hva de ulike studieretningene kan tilby. I Kirkenes møtte vi mange engasjerte elever og lærere, samt en motorsyklist mange nok vil dra kjensel på:

Pål Anders Ullevålseter brenner for yrkesfagene, og viser gjerne fram t-skjorten som deles ut til yrkesfagelevene.

Han holdt et inspirasjonsforedrag for elevene som var meget populært og fikk gode tilbakemeldinger fra elevene.

Dagen ble avsluttet med et utendørs show med Ullevålseter på motorsykkelen.

Nasjonal Aksjon Lærebedrift er et samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet, Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og utdanningsmyndighetene. Prosjektperioden har en varighet på 3 år og avsluttes 31.12.2014. Formålet med prosjektet er å øke antall læreplasser med 10 %.

I Finnmark er prosjektet organisert med representanter fra LO Finnmark, NHO Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Alle tiltak som iverksettes har som mål å øke statusen for lærlingordningen og fagarbeiderutdanningen.

Et av disse tiltakene er å delta på yrkes- og utdanningsmessene i fylket, for å gi elever på yrkesfag informasjon om hvordan man ved å være en aktiv søker kan øke sjansen for å få læreplass etter VG2.

Aksjon Lærebedrfit Finnmark henvender seg også til bedrifter og offentlige virksomheter, i håp om at flere skal se verdien i å ta inn lærlinger i bedriften.