HMS i fokus i Alta idag

NHO Finnmark holder HMS-kurs for bedrifter i vestfylket.

Advokat Rune Dyrvik

Publisert 19.11.13

Finnmark

NHO Finnmark arrangerer idag HMS kurs med 20 deltakere fra ulike bransjer med advokat Rune Dyrvik fra FHl som foredragsholder.

Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Kurset er for alle som arbeider med HMS. 

 Følgende tema er gjennomgått:

  • Arbeidsgivers ansvar
  • Arbeidsmiljølovens HMS regler
  • Roller og oppgaver i HMS arbeidet
  • Det systematiske HMS arbeidet

Fra salen er det størst interesse for arbeidsgivers ansvar for å skape helsefremmende arbeidsplasser med gode diskusjoner blant arbeidsgiverne.

Samme kurs ble avholdt i Kirkenes 12.11 med 15 deltakere.

Rådgiver Hege Persen er kurs- og møteplassansvarlig fra NHO Finnmark og kan kontaktes om kursønsker framover.

Kontakt oss

Hege Persen

Rådgiver

hege.persen@nho.no
Telefon
41628141