Bedriftenes stemme

- Som en oppfølging av årskonferansen Læringslivet, kartlegger vi nå bedriftenes kompetansebehov. I går mottok NHOs medlemsbedrifter undersøkelsen per epost. I løpet av et døgn har allerede 1800 bedriftsledere meldt inn egne kompetansebehov, sier Are Turmo i NHO.

Publisert 28.02.14

Finnmark

NHOs Kompetansebarometer er nytt av året. Undersøkelsen kartlegger bedriftenes behov for kompetanse i dag og fem år frem i tid. Resultatene skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet. I tillegg skal Kompetansebarometeret være et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Det skal også være en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Bedriftenes stemme - Vi mener en kartlegging av NHO-bedriftenes behov vil styrke NHOs gjennomslag i kompetansepolitikken ytterligere. Kompetansebarometeret skal også danne grunnlag for NHOs videre arbeid med skole- og næringslivssamarbeid, både nasjonalt og regionalt, sier Turmo.

- Vi ønsker å få oversikt over bedriftenes kompetansebehov også på region- og bransjenivå. Vi håper derfor at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten til å melde inn bedriftens behov. Det er svært gledelig at responsen fra NHOs medlemmer allerede er så stor, sier Turmo og minner om at fristen for å besvare undersøkelsen er 7. mars. 

Kort om undersøkelsen Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører kartleggingen av NHO-bedriftenes kompetansebehov. - Vi spør om behov for ulike typer kompetanse etter yrke, fagområde, utdanningstype og utdanningsnivå, sier Turmo. -Vi ønsker med dette å kartlegge bedriftens totale kompetansebehov, sier han.