Nærings-NM 2013

Nærings NM 2013 er klart med svært gode resultater for Alta-Hammerfest regionen. Store forskjeller i Finnmark: vest gjør det godt mens øst henger noe etter.

Marit Helene Pedersen, regiondirektør NHO Finnmark

Publisert 06.01.14

Finnmark

Regiondirektør Marit Helene Pedersen ønsker å fremheve at det er Alta-Hammerfest regionen som utpeker seg positivt og dermed skaper oppmerksomhet i NHOs årlige rangering av fylker, regioner og kommuner i Nærings NM. Generelt kommer Finnmark dårligere ut i 2013 enn i 2012, mens Alta har en nasjonal 64 plass og Hammerfest er hakk i hæl på 77 plass av 428 kommuner i landet.

– Dette er fantastiske plasseringer for våre to største næringskommuner i vest, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen og viser til at det for svært få år siden ikke var finnmarkskommuner blant de 100 sterkeste næringskommunene i landet. – Denne veksten viser at næringslivet lokalt har utnyttet sine muligheter og evnet å skape utvikling og lønnsomhet når store nasjonale ressurser som laks og torsk, olje og gass utvinnes, det er stor vegbygging og reiselivet styrker seg. - Det viktigste er nå at denne regionen definerer seg mer som en næringsregion som samarbeider enda sterkere på næringssiden, sier regiondirektøren.

I Øst-Finnmark er det fiskerikommunene Båtsfjord og Berlevåg som ligger høyest, på henholdsvis fjerde og femteplass i fylket og  på 187 og 192  plass nasjonalt. Båtsfjord og Berlevåg har fiskeri som basis og har begge et godt miljø for å levere utstyr og varer til fiskerinæringa. Båtsfjord er en kommune som alltid klarer seg med stor omstillingsevne i næringslivet.

 

- Ellers har vi merket oss at resultatene fra NM i næringsliv har ført til økt lokal debatt om hvordan man kan legge bedre til rette for god næringsutvikling i sin kommune, sier Pedersen. Vi er godt fornøyd med at det ikke er uvanlig at lokalpolitikere sammenligner sin kommune med nabokommunen for å lære av andres resultater.

 

Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs Nærings NM som måler næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner ut fra fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse. Grunnlaget for årets Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap for 2012. og er målt på næringslivets egne premisser.

Knut Vareide ved Telemarksforsking har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Data fra rapporten kan studeres interaktivt på http://www.nho.no/kommunekaringer