Nordområdeuka ved Alta VGS

Mandag den 18. november startet Nordområdeuka ved Alta videregående skole.

Publisert 21.11.13

Finnmark

Blant annet kommer Stig Frode Henriksen med for å fortelle om det å jobbe med film, Alf Ragnar Nielssen fra Universitetet i Tromsø forteller om dagligliv på Haldde og Altaværingen Bjørn Bjørgve fra ENI Norge skal fortelle om utfordringer med olje- og gassproduksjon i arktiske strøk

Nordområdeuka er et dannelsesprosjekt og skal gi ungdom et utvidet perspektiv på regionen de kommer fra. Håpet er at dette skal bygge stolthet og et ønske om å bo og arbeide i nord. Nordområdeuka arrangeres hvert år i november ved Alta vidergående skole.

Svein Stamnes var, som fagrettleder for samfunnsfag, initiativtaker til den første Nordområdeuka i 2008. Det er i dag fagrettlederne i fellesskap som setter opp programmet for uka. Man forsøker å legge programmet opp slik at Nordområdeuka inneholder foredrag som til sammen kan knyttes til de fleste fagområdene på skolen.

Hvert år legges det opp til at det skal være en liten rød tråd gjennom foredragsrekka. Tidligere år har eksempelvis entreprenørskap vært tema, i år er det realfag som er hovedfokuset. 

NHO Finnmark samarbeider med Alta videregående skole i realfagsprosjektet "Realt arbeid i Finnmark" og gjennom Lektor 2-prosjektet. 

Se opptak fra Nordområdeuka