Permitteringsreglene for fiskeindustrien

Rolf-Arne Nicolaisen, leder i Nordkapp Senterparti sier i et innlegg i Altaposten 12.11 at NHO ikke har kommentert forslag fra regjeringen som gjelder permitteringsregler for fiskeindustrien.

Publisert 13.11.13

Finnmark

Dette er til orientering til Nicolaisen og alle andre et kort sammendrag av innspillene som er sendt Regjering og Stortingets Finanskomite fra NHO, Norsk Industri og FHL, Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening ifm tilleggsproposisjonen 11.11.2013. 

Regjeringen har i tilleggsproposisjonen, statsbudsjettet, foreslått å øke arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager, kombinert med at maksperioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 30 til 26 uker. Etter mange år hvor arbeidsgiverperioden har variert fra 3 til 10 dager, er den nå foreslått økt til rekordhøye 20 dager, et nivå vi ikke kan minnes tidligere. 

NHO advarer mot forslaget om å endre permitteringsreglene for fiskeindustrien. Dette er et unntak fiskeindustrien har hatt siden permitteringsreglene ble etablert, og skyldes at fiskeindustrien har en svært ujevn råvaretilgang. En avvikling på nåværende tidspunkt vil gi svært alvorlige konsekvenser for fiskeindustriens muligheter til å tilby faste arbeidsplasser. Fiskeindustrien står foran store utfordringer i 2014. Torskefisksektoren har hatt vedvarende markedsutfordringer siden 2009. NHO ser argumentet om at vilkårene til fiskerinæringen bør være like med andre næringer, men mener at det vil være galt å starte med å avvikle unntaket. Endringer på dette området bør ses i sammenheng med andre særreguleringer som gjelder fiskerinæringen, og som bidrar til å redusere fiskeindustrien konkurransekraft NHO anmoder derfor om at spørsmålet om permitteringsregler vurderes sammen med de øvrige rammevilkårene av det regjeringsnedsatte Tvertåsutvalget.