Dette er A-ordningen

Fra 1. januar 2015 endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Dette er den nye a-ordningen.

Publisert 22.08.14

Finnmark

Én elektronisk melding vil erstatte følgende fem skjemaer som arbeidsgivere og andre opplysningspliktige leverer i dag, og den sendes til de tre etatene samtidig:

  1. Lønns- og trekkoppgave      (RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift      og forskuddstrekk (RF-1037)
  3. Årsoppgave for      arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret      (NAV 25-01.10)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk      (RA-0500)

Innrapportering Arbeidsgivere med lønnssystem som er tilpasset a-ordningen kan levere a-meldingen via lønnssystemet. Sjekk her om ditt lønnssystem er tilpasset
Arbeidsgivere som ikke bruker lønnssystem kan levere a-meldingen manuelt via Altinn. Har du regnskapsfører vil de kunne gi deg nærmere informasjon om rapporteringen.