DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT I NORD

Kompenserende tiltak for virkningene av endret differensiert arbeidsgiveravgift kommer i revidert nasjonalbudsjett. Det fikk NHOs regiondirektører i Nordland, Troms og Finnmark høre da de i dag møtte statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto:NHO

Publisert 18.03.14

Finnmark

 

 

De tre regiondirektørene Ivar Kristiansen, Trond Skotvold og Marit Helene Pedersen snakket for de berørte næringene, og presenterte konsekvenser endringene vil ha for bedriftene. Særlig tok de for seg transportnæringen, som blir sterkest berørt.

 

Statssekretær Jensen understreket at man har den samme virkelighetsforståelsen og at endringene gir en utfordring, særlig for den nordlige landsdelen. Han slo imidlertid fast at endringene kommer og blir gjeldende fra 1. juli i år.

 

- Vi er nå utfordret til å finne egnede tiltak som kan bidra som kompensasjon. Her er departementet interessert i å gå i dialog med NHO og næringene for å få innspill,  og dette haster naturligvis, men vi skal ta statssekretæren på ordet, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen.

 

 

Konkrete tiltak kommer etter planen i revidert nasjonalbudsjett.