Næringslivet krever flere tiltak mot avgiftssmell

De avbøtende tiltakene for bedrifter som 1. juli mister retten til lavere arbeidsgiveravgift, må forbedres av Stortinget. Det krever et så å si samlet norsk næringsliv.

Publisert 17.06.14

Finnmark

 Å kompensere for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift er ikke lett. Mye av det som er kommet er bra, men vi ønsker mer direkte kompensasjon til bedriftene som er rammet, sier næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO til NTB.

Sammen med Virke, Energi Norge, Finans Norge, KS, transportselskapet Torghatten og Norsk Transportarbeiderforbund framførte NHO sine argumenter i en åpen høring i Stortingets finanskomité mandag.

Ber om mer

– Vi har håp om at Stortinget får på plass enkelte endringer nå, samtidig som regjeringen holder fingeren på pulsen og kommer tilbake med nye tiltak i forbindelse med statsbudsjettet i høst, sier Brubakk.

Han krever at alle inntektene fra økt arbeidsgiveravgift må brukes direkte til kompenserende tiltak for bedriftene som rammes. Konkret ber NHO om at fylkeskommunene får mer penger til å kjøpe transporttjenester, at effektene av fribeløpsordningen for godstransporten beregnes bedre og at det regnskapsmessige skillet som kreves vurderes på nytt.

Nye runder

NHO ber også regjeringen gå en ny rundt med Brussel i sakens anledning.

– Når ESA nå har godkjent hovedtrekkene i ordningen, bør regjeringen gå en ny runde med ESA og sørge for at flere bedrifter får beholde en differensiert arbeidsgiveravgift, sier Brubakk.

– Det er EØS-rettslig grunnlag for å utvide sektorunntakene, mener han.

Brubakk erkjenner at hele transportsektoren neppe vil kunne unntas, men mener det er rom for å gå lenger enn hva regjeringen har gjort til nå.

Finanskomiteen skal avgi innstilling om saken allerede onsdag, før det blir plenumsbehandling i Stortinget på fredag. LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund var blant dem som under høringen angrep prosessen for å være forhastet