Næringslivets nordområdepanel

Nordisk næringsliv samler seg for å sikre verdiskaping i nord. Næringslivets nordiske nordområdepanel ble mandag lansert av NHO-sjef Kristin Skogen Lund, sammen med kolleger og toppledere fra Norden.

Publisert 20.05.14

Finnmark

Målet er å gi en sterkere stemme til næringslivet og lage et nettverk for diskusjon av muligheter og utfordringer. - Jeg ser frem til å jobbe med de nordiske lederne som kjenner mulighetene og utfordringene i nordområdene godt, sier Skogen Lund, adm. direktør i NHO. Mandag var hun og hennes kolleger i de nordiske landene samlet i København, til det første møtet i nordområdepanelet:

- Vi hadde en god diskusjon om verdiskapingsmulighetene i nordområdene og det kom mange gode innspill til saker som panelet vil arbeide videre med.

Nordområdene er i endring. Åpningen av nordøstpassasjen til Asia reduserer reisetid til Asia betraktelig. Det er stor optimisme i Arktis knyttet til petroleumsleting og -utvinning. Det er store muligheter for økt gruvedrift. Etterspørsel etter mer eksotisk turisme øker nordområdenes attraktivitet. Alle disse aktivitetene kan gi grenseoverskridende forretnings­muligheter. Det er samtidig store, grenseoverskridende utfordringer som trenger felles nordisk tilnærming. Eksempler er miljøutfordringene, de store avstandene og kulde, kommunikasjon, samt søk- og redningsoperasjoner.

De største næringslivsorganisasjoner i Finland (EK), Sverige (SN), Danmark (DI), Norge (NHO) og Island (SI og SA) har derfor etablert et panel bestående av toppledere fra næringslivet i disse landene. Panelet heter Nordic Arctic Business Council (NABC) og møtes på toppledernivå sammen med de nordiske lederne av organisasjonene to ganger i året.

Panelet vil gi løpende innspill til politiske myndigheter og fullføre sitt arbeid etter to år med offentliggjøring av en rapport med politiske anbefalinger.