NHOs Forum for mindre bedrifter

Torild Sesseng fra RiBaGo AS, Kirkenes er medlem i NHOs forum for mindre bedrifter. De har satt følgende syv saker på dagsorden de neste to årene.

Publisert 18.06.14

Finnmark

- Forum for mindre bedrifter (FMB) har gjennom møter siste halvåret kommet fram til syv viktige saker som utvalget og NHOs administrasjon skal jobbe med de neste to årene, sier Tone Knutsen som er FMB-ansvarlig i NHO.

De syv sakene er:

  • Gjøre det enklere å levere til det offentlige
  • Unngå flere plikter for arbeidsgiver
  • Øke lærlingtilskuddet
  • Fjerne formuesskatten
  • Samferdsel - oppfylle NTP
  • Mer satsing på forskning og utvikling
  • Bekjempe useriøse bedrifter

- Disse sakene er svært viktige for NHOs små og mellomstore bedrifter og skal prege dagsorden for politiske møter og medlemsmøter som finner sted rundt omkring i landet de nærmeste to årene, sier Knutsen. Hun legger til at når Forum for mindre bedrifter (FMB) møter Næringskomiteen 23. september står de viktigste og mest aktuelle sakene på agendaen.