Stabilt høyt ledighetsnivå

1299 personer er tilmeldt NAV i Finnmark som helt ledig ved utgangen av september måned, noe som utgjør 3,3% av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på 16 personer fra tilsvarende måned året før.

Publisert 03.10.14

Finnmark

Sesongjusterte tall, hvor det er justert for sesongmessige variasjoner de 3 siste månedene, viser en nedgang på 38. Det er en endring på 2%.

Det er store geografiske og aldersmessige variasjoner i arbeidsledigheten, men det er spesielt gledelig at ledigheten blant de unge tilmeldte ledige går ned. Det gjelder de som er under 19 år og de som er i 20-årene. Reduksjonen i ledighetsnivået blant de unge og unge voksene i 20-årene viser at den innsats som har vært fra Finnmark fylkeskommune og NAV i Finnmark sin side, og i samarbeidet mellom disse to etater, begynner å vise resultater. Gjennomføringsgraden i videregående skole viser en positiv utvikling, og trolig er det stadig flere unge i dag som prioriterer videre utdanning i en erkjennelse av at det er den viktigste faktoren for en varig tilknytning på et arbeidsmarked som i større grad etterspør formell kompetanse på ulik nivå.

Når det gjelder stillingsmarkedet er det  stabilt. Vi ser en interessant utvikling innen reiselivet som tradisjonelt har vært sommerbasert. Vinterturisme begynner etter hvert å få større betydning, og forventningene er store i næringen. Oppdrettsnæringen melder også om økt etterspørsel etter arbeidskraft.

Den omstillingen som i dag er innen fiskeindustrien og oljeservicenæringen vil kunne få store lokale konsekvenser. Det merkes spesielt innen fiskeindustrien. De sysselsettingsmessige konsekvenser for oljeservice vil vi først se på nyåret.