Styrking av samferdselsbudsjettet   for Finnmark

NHO Finnmark ser positivt på satsingen på samferdsel i fylket i statsbudsjettet. Flere viktige prosjekter fullføres og planlegging av nye iverksettes.

Publisert 08.10.14

Finnmark

Kort oppsummert kan vi si at alle større vegprosjekter i Finnmark videreføres og avsluttes, og det settes av midler til planlegging av nye. Totalt skal det faktisk brukes 1 mrd kr på E6 Nordkjosbotn - Alta.

  • E6 vest for Alta og E105 Hesseng-Storskog ferdigstilles.
  • Planleggingsmidler til avlastningsveg i Alta og RV 94 Skaidi-Hammerfest.
  • Utbedring av Kvalsund bru, Fallejohka og Skuggelv bru på RV 94 og Nyelv bru på E6 i Nesseby.
  • Avslutning av skredsikring på E69, Ytre Sortevik mot Honningsvåg.
  • Til havner og farleder settes det av 58 mill kr til Kystverket for farledene Leirpollen i Tana og Polarbase  i Hammerfest.
  • Berlevåg får midler til fiskerihavn og Bugøynes, Kjøllefjord, Berlevåg og Hasvik til kommunale flytebrygger.
  • Porsanger får planleggingsmidler for snuhavn for cruisetrafikk.
  • Fylkesvegene får en investeringsramme på 70 mill kr gjennom tildeling og rentekompensasjon for økte lån. Dette er en økning på  7 mill kr fra inneværende år.

For Finnmark er det viktig at planleggingen av RV 93-Kløfta videreføres slik at den kan framskyndes og at E6 Tana bru får bevilgning i 2016 som NTP sier.