Meklingsinnspurt

Meklingsinnspurt

Meklingen i årets frontfagsoppgjør fortsetter ut over fristen som gikk ut ved midnatt. Se oversikt over bedrifter som kan tas ut i streik.

Riksmekler Nils Dalseide ved starten av meklingen.

Publisert 02.04.14

Finnmark

Partene er blitt enige om å mekle på overtid. Blir det ikke enighet om et meklingsforslag, ender oppgjøret i streik.

En eventuell konflikt vil i første omgang omfatte drøyt 9 000 organiserte i Fellesforbundet på Industrioverenskomsten, det vil si omtrent 30 prosent av alle på denne overenskomsten. En majoritet av disse er ansatt i bedrifter som er organisert i Norsk Industri.

En eventuell streik ville startet ved arbeidstidens begynnelse i dag, onsdag 2. april. Men så lenge det ikke er kommet en avklaring, møter arbeidstakerne på jobb i dag som vanlig.

Liste over bedrifter som kan tas ut i streik

Kontaktperson i Norsk Industri: informasjonsdirektør Finn Langeland (90064282)