Arrangementer

 1. Tid
  Arrangement
  Sted
 2. 15. feb. kl. 08:30 - 15:20

  HMS-dagen 2018

  Vestlandet

  Å forebygge innebærer å redusere risiko. For å kunne gjøre det, må man ha en "riktig" forståelse av hva risikoen er.

 3. 27. feb. kl. 08:00 - 28. feb. kl. 16:00

  Innovasjon Norge-kurs: Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

  Vestlandet

  Eit kompetent og velfungerande styre er vesentleg for utviklinga av verksemda di. I tillegg til å setje retning og strategi for verksemda, kan styret bidra med kompetanse og nettverk som har stor verdi for selskapet. Samtidig er det viktig at styrets medlemmar er klar over det ansvar og forpliktelsar som fyl med det å sitje i eit styre. Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar!