Program

torsdag 27. mar. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:30 - 09:55 Registrering med kaffe og té
09:55 - 10:00 Klokken ringer inn
10:00 - 11:20 DEL I: LÆRINGSLIVET

Norsk produktivitet og konkurransekraft er direkte resultater av den kompetansen vi bygger i utdanning og gjennom arbeid. Det er dette vi kaller "Læringslivet"

10:00 - 10:20 Læringslivet

Kristin Skogen Lund, adm.dir. NHO

10:00 - 10:05 Åpning av konferansen

Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland

10:20 - 10:40 Kompetanse som konkurransefortrinn for Vestlandet

Monica Mæland (H), næringsminister 

10:40 - 11:00 Hva må Vestlandet satse på for å være konkurransedyktig i framtiden?

Torger Reve, professor ved BI

11:00 - 11:20 Debatt med panelet og spørsmål fra salen

Debattleder: Gard Steiro, sjefredaktør i Bergens Tidende

11:20 - 12:10 Matpause og storefri
12:10 - 14:05 DEL II: HAR VI EN SKOLE SOM MØTER NÆRINGSLIVETS BEHOV?

50% av de som starter på yrkesfag faller fra underveis. Kan tidlig lærling hindre frafall, og hvor tidlig skal man starte opplæringen? Gir videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

12:10 - 12:15 Film: Jakten på læringslivet
12:15 - 12:35 Tidlig læring fostrer mer læring

Mari Rege, professor ved Universitet i Stavanger

12:35 - 12:55 Gir videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag både for arbeid og videre studier?

Sveinung Skule, direktør ved NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

12:55 - 13:15 Kompetanse som drivkraft for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet

13:15 - 13:35 Friminutt
13:40 - 13:50 Presentasjon av Aksjon Lærebedrift Hordaland

Stine Fjeldstad, prosjektleder for Aksjon Lærebedrift Hordaland

13:50 - 14:05 Samtale om fagutdanningens fremtid

Debattleder: Gard Steiro, sjefredaktør i Bergens Tidende

14:05 - 15:35 DEL III: KVALITET OG DIMENSJONERING: TØR VI PRIORITERE I TID PREGET AV OVERFLOD?

Velger ungdommen rett utdannelse som gir grunnlag for arbeid? Er det for mange instutisjoner som underviser i samme fag? Hva må vi gjøre for å spisse og forbedre våre universiteter og høgskoler?

14:05 - 14:25 Velger ungdommen rett utdanning?

Kjell Gunnar Salvanes, professor ved NHH

14:25 - 14:35 Alle vil ha mer, men ingen vil dele

Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon

14:35 - 14:55 Samtale mellom rektor ved UiB Dag Rune Olsen og Ola Magnussen Rydje

Debattleder: Gard Steiro, sjefredaktør i Bergens Tidende

14:55 - 15:15 Friminutt
15:15 - 15:35 Fagutdanning for fag som ikke finnes

Trine Skei Grande, leder i Venstre

15:35 - 15:45 Presentasjon av beste ungdomsbedrift
15:45 - 16:20 "Det handler om mennesker"

Thorvald Stoltenberg 

16:20 - 16:30 Konferansen avsluttes

Regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen avslutter konferansen. Slutt ca. 16:30.