Å lede uten å være "sjef"

Få gjennomslagskraft og skap engasjement hos dine medarbeidere

Kursinnhold:

På dette lederkurset lærer du:

Å lykkes som leder Bli bevisst hvilken ledersstil du har. Lær hvordan du kan lede og koordinere slik at du sikrer motiverte, positive og endringsvillige medarbeidere.
Å arbeide mot samme mål Hva kreves det for å få en gruppe til å fungere? Lær deg hvordan du kan bygge opp et godt fungerende team. Hva skal til for at samarbeidet skal fungere? Få innsikt i hva du kan gjøre for å skape et godt arbeidsklima og bli en leder for en gruppe som har fremgang. Lær deg å ta den vanskelige samtalen, og hvordan håndtere motstand og ikke minst den «slitsomme» medarbeideren.
Formidle budskapet og kommunisere på riktig måte Hva bør du tenke på når du kommuniserer? Sørg for at andre forstår hva du sier og unngå unødige misforståelser eller mistolkninger. Få verktøyene som gjør at du blir sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon. Lær deg å gi feedback til medarbeidere og andre ledere på en god og konstruktiv måte.

Gratis nettkursmodul om "Arbeidstid" er også inkludert i kurset. Dette gir deg en verdifull tilleggskunnskap til kurset, og er tilgjengelig i 6 måneder etter gjennomført kurs.


Program:

Kurset varer begge dagene fra kl 09.00-16.00. Pauser og en times lunsj vil avvikles iløpet av dagen.

Dag 1:
Kl. 09:00 Oppstart av kurset, innledning og presentasjon
Hvordan utvikle seg som leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • Hvilken ledertype er du?
 • Styrker og svakheter i ditt lederskap?
 • Dine verdier- avgjørende for ditt lederskap

Lede og koordinere uten å være sjef

 • Hvordan få andre til å lytte til deg?
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene
 • Kraften i forventningsavklaring
 • Ansvarliggjøring
 • Slik gir du tydelig feedback til ledere og medarbeider
 • Tillit er bærebjelken i ledelse - hvordan bygge tillit

Slik får du jobben gjort

 • Hvor vil man og hvordan skal man komme seg dit?
 • Slik setter du mål for gruppen
 • Slik setter du mål for hver deltager i gruppen

Hvordan lage velfungerende team

 • Hvordan bygge et optimal team? Er det mulig? 
 • Hva bør ligge til rette for at samarbeidet skal fungere godt?
 • Hvilke spilleregler ønsker du?
 • Slik kan du bidra til å forme gruppen til en fremgangsrik enhet
 • Slik skaper du et godt og åpent arbeidsklima

Møteledelse

 • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
 • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
 • Referater og oppfølging

Coaching

 • Lær deg teknikker for coaching av de du leder
 • Spørsmålsteknikker

Kl. 16.00 Kurs dag 1 avsluttes

Dag 2:
Kl. 09.00: Oppstart av kurset
Kommunikasjonsverktøy – se hvert enkelt individ!

 • Bli bevisst hvordan du oppfattes og påvirker andre
 • Slik får du frem det beste i andre
 • Ulike personlighetstyper – ulike kommunikasjonsstiler
 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
 • Å snakke i forsamlinger

Hvordan håndtere utfordrende situasjoner og uoverensstemmelser

 • Årsak – virkning, hvordan tolke innholdet i konflikter?
 • Hvordan identifisere problemet uten å ta side i konflikten?
 • Hvordan imøtekomme kollegaer som utfordrer ditt lederskap og skaper misnøye i gruppen?
 • Hvordan skape en bedre samarbeidskultur i en allerede misnøyekultur?

Slik motiverer du deg selv og andre

 • Hva er motivasjon og hva motiveres vi av?
 • Indre og ytre motivasjon
 • Motivasjonsfremmende strukturer, insentiver, belønninger, anerkjennelse og jobbdesign
 • Verdikartlegging – hva er viktig for den enkelte

Kl. 16.00 Kurset avsluttes