NHO Hordalands årskonferanse 2016

Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter?  Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

Publisert 08.02.16

Vestlandet, Årskonferansen 2016

Særlig er dette en god nyhet for Norge, som er svært godt rustet til å møte et enda mer digitalisert, globalisert og kunnskapsintensivt nærings- og arbeidsliv. Utviklingen bidrar til at jobber automatiseres bort, og det iett tempo vi tidligere ikke har sett. Hver tredje norske jobb kan være erstattet av ny teknologi innen 20 år.

Utfordringene er globale – vi kan hverken unngå eller overse dem. Og de må alle i stor grad finne sine svar i næringslivet. Det er næringslivet som må skape produktene, løsningene og arbeidsplassene vi vil trenge fremover. Og det er nettopp næringslivet som vil gi oss mulighetene til å skape nye verdier og til å skape det nye arbeidslivet.

NHO Hordaland ønsker velkommen til årskonferanse med Quality Edvard Grieg Hotell torsdag 21. april kl. 09:00