Presentasjonene

Her kan du se alle presentasjonene fra NHO Hordalands årskonferanse #remix

Publisert 25.04.16

Vestlandet

Fremtidens trender og tendenser                                               
Jesper Bo Jensen  - Direktør Fremtidsforsk

Det teknologiske paradigmeskiftet i norsk næringsliv    
Alexandra Bech Gjørv – Konsernsjef SINTEF

Hva gjør bankvesenet gitt det teknologiske skifte?       
Jan Erik Kjerpeseth  - Adm. Dir. Sparebanken Vest

Teknologi gir muligheter for norsk arbeidsliv                             
Even Aas – Konserndirektør Kongsberggruppen

Blir det jobber til alle?                                                 
Simen Markussen –  Seniorforsker Frischsenteret

Tilbud og etterspørsel i arbeidslivet                       
Yngvar Åsholt – Kunnskapsdirektør  NAV

Omstilling til kunnskapsøkonomien
                  
Kjell G . Salvenes - Professor, dr.oecon NHH