Program

Dagens konferansier er Eduardo "Doddo" Andersen

torsdag 21. apr. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:30 - 10:00 Registrering
10:00 Velkommen
10:00 - 12:40 Del I: Det store bilde

Rigget for fremtiden 
Therese Log Bergjord – Visepresident NHO

Fremtidens trender og tendenser                                               
Jesper Bo Jensen  - Direktør Fremtidsforsk

Det teknologiske paradigmeskiftet i norsk næringsliv              
Alexandra Bech Gjørv – Konsernsjef SINTEF

Hva gjør bankvesenet gitt det teknologiske skifte?                  
Jan Erik Kjerpeseth  - Adm. Dir. Sparebanken Vest

Teknologi gir muligheter for norsk arbeidsliv                             
Even Aas – Konserndirektør Kongsberggruppen

Oppsummering og debatt del I
                                                     
Frøy Gudbrandsen  - politisk redaktør BT

 

13:15 - 14:30 Del II: Dilemma og utfordringer

Blir det jobber til alle?                                                                    
Simen Markussen –  Seniorforsker Frischsenteret

Tilbud og etterspørsel i arbeidslivet                                            
Yngvar Åsholt – Kunnskapsdirektør  NAV

Omstilling til kunnskapsøkonomien
                                             
Kjell G . Salvenes - Professor, dr.oecon NHH

Oppsummering og debatt del II                                                   
Frøy Gudbrandsen  - politisk redaktør BT

Pause

14:45 - 16:30 Del III:Inspirasjon og muligheter

Vi er der allerede – del 1:  Industri                                          

Fra idé til internasjonal kommersialisering                                 
Lasse Berre – Creative Director BERRE

Delingsøkonomiens muligheter for verdiskapning                                     Leieting.no  ved Christer Hansen Eriksen og RIOT ved Kimberly Larsen

Global Future – muligheter og erfaringer                                   
Hiwa Målen

Vi er der allerede – del 2: Tjenester og forbruk                                       

Presentasjon av beste ungdomsbedrift i Hordaland 2016                      
Ungt Entreprenørskap

Underholdning; REMIX av musikken                                                            
Bård Ose– NRK

Oppsummering                                                                                               
Frøy Gudbrandsen  - politisk redaktør BT

Avslutning                                                                                                         
Tom Knudsen – Regiondirektør NHO