Bakgrunn NHOs årskonferanse 2018

 • Et kompetanseløft for fremtiden

  Næringslivet blir stadig mer spesialisert og kravet til kompetanse er stigende. En målrettet satsning på utdanning og livslang læring er viktig for å ruste næringslivet for fremtiden.

  5. januar 2018
 • Sykefraværet må ytterligere ned

  Til tross for god folkehelse i den norske befolkningen, og i hovedsak gode og sunne arbeidsplasser, har vi også et høyt sykefravær sammenliknet med andre nordiske land.

  5. januar 2018
 • Norge trenger lønnsomme bedrifter

  Alt arbeid har en verdi, men lønnsomme bedrifter er av avgjørende betydning for å finansiere den norske velferdsstaten.

  5. januar 2018

Kontakt

Ann-Kristin Kristoffersen

Rådgiver

NHO Vestlandet

ann-kristin.kristoffersen@nho.no
Mobil
97172423

Publikasjoner