Om konferansen

NHO Vestlandets årskonferanse torsdag 12. april 2018 handler om hvordan vi får flest mulig i jobb.

Data

Fotograf: Unsplash

Publisert 01.02.18

Arrangement

Flest mulig i jobb sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Dette vil vi med konferansen "Verdien av arbeid" :


•Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
•Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.
•Diskutere løsninger for å øke sysselsettingen i årene framover.

Konferansen arrangeres på Scandic Flesland Airport Hotel torsdag 12. april med registrering fra kl. 09:30. Konferansen starter kl. 10:00.


Konferansen arrangeres i samarbeid med NAV, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge.