Program

  1. 09:30 - 10:00 | Registrering og kaffe

  2. 10:00 - 11:30 | Del 1: Verdien av arbeid

  3. 11:30 - 12:30 | Lunsj

  4. 12:30 - 14:00 | Del 2: Jobbskaperne

  5. 14:00 - 14:30 | Pause

  6. 14:30 - 16:30 | Del 3: Menneskene