Årsmøte 2016

NHO Hordaland inviterer våre medlemmer til årsmøte torsdag 21. april kl. 17.00. Møtet er samme dag som vår årskonferanse som har temaet REMIX - det nye arbeidslivet. Etter årsmøte inviterer vi våre medlemmer til årsmiddag, det serveres aperitiff fra kl. 17.30.

Innkalling til årsmøte i NHO Hordaland torsdag 21. april 2016

Under henvisning til § 2-4 i NHOs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i NHO Hordaland torsdag 21. april 2016 kl. 17.00, sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen.

Saker til behandling

 1. Styrets årsberetning 2015
 2. Til orientering – regnskap 2015, budsjett 2016
 3. Valg av

  a. Leder og nestleder
  b. Styremedlemmer til regionforeningens styre
  c. Varamedlemmer til regionforeningens styrt
  d. Medlem og varamedlem til NHOs representantskap
  e. To medlemmer og to varamedlemmer til NHOs generalforsamling
  f. Valgkomite

Velkommen!

Vennlig hilsen
NHO Hordaland

Bjarte J. Hordnes
Styreleder