Årsmøte 2018 NHO Vestlandet, Hordaland

NHO Vestlandet, Hordaland, innkaller sine medlemmer til årsmøte 12. april.

Under henvisning til § 2-4 i NHOs vedtekter innkalles det til årsmøte.
Saker til behandling
1. Styrets årsberetning 2017
2. Orientering og retningslinjer for NHO Vestlandet (Hordaland og Sogn og Fjordane)
3. Valg av
a. Leder og nesteleder
b. Styremedlemmer til regionforeningens styre
c. Varamedlemmer til regionforeningens styre
d. Medlem og varamedlem til NHOs representantskap
e. To medlemmer og to varamedlemmer til NHOs Generalforsamling
f. Valgkomite
(Vedlegg til saker vil bli publisert).

Etter årsmøte inviterer Styret til middag. Aperitiff serveres fra kl. 18.00 og vi går til bords kl. 18.30.

Påmelding til både årsmøte og middag er elektronsik - husk å melde deg på og kryss av!

Velkommen!