Det digitale skiftet i et ledelsesperspektiv

Fra luftige strategier til konkrete gevinster

Kursinnhold

En av de mange utfordringene du har som leder er å henge med på den raske digitale utviklingen. Digital kompetanse er derfor helt avgjørende for at du skal gjøre en best mulig jobb.

 

Kurset tar for seg de viktigste områdene du bør å fokusere på, og vil styrke både din evne til å ta avgjørelser og legge til rette for en velfungerende drift i årene som kommer. Kursleder Bo Hjort Christensen drøfte hvordan bedrifter kan styrke sin konkurransekraft ved å ta i bruk forretningssystemer (ERP, CRM, BI etc.) på en smart måte. Det betyr at forretningssystemene blir en brekkstang inn mot digitalisering og nye arbeidsformer. Dette krever mye både av de ansatte og ikke minst ledelsen.

Til syvende og sist handler det om at målrettet bruk av informasjonsteknologi vil gi din bedrift en bedre markedsposisjon.

 

Dette lærer du:

  • Lær hvilket potensial som ligger i begrepet digitalisering
  • Opparbeid en bedre markedsposisjon og bygg kunnskap om begrepet teknisk gjeld
  • Forstå koblingen mellom strategi og digitalisering
  • Kurset vil trygge dine digitale investeringer og øke din kunnskap om hvordan det kan gi økonomisk gevinst