Det du må vite om offentlige anskaffelser og kontrakter

Lær nytt regelverk og vinn konkurransen om offentlig anbud.

Kursinnhold:

På dette kurset får du kompetansen som øker salget til det offentlige eller til å vinne anbudsrunder. Ta ledelsen i konkurransen om offentlige anskaffelser ved å oppdatere deg på det nye regelverket fra 2017. Er du leverandør på det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene og forstå hvilke konsekvenser de nye reglene medfører for deg i praksis. Hva gjør eksempelvis småbedriftene nå som offentlige anskaffelser under 1,1mill forsvinner fra Doffin - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp?

 

Kursleder, Henrik Bjørge, advokat i NHO Service, vil vise deg riktig vei gjennom regelverk og anbudsrutiner, stammespråket, hvordan skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. Denne kunnskapen øker din sjanse betraktelig for å vinne fremtidige anbud.

Praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert slik at du som deltager får eierskap til løsningene.

 

Dette nyttige kurset vil gi deg:

  • En oppfriskning – hvilke regler må innkjøper og leverandører følge
  • Nytt regelverk fra 2017, hva er de viktigste og hvilke praktiske konsekvenser får det for deg?
  • Flere kontrakter utenfor kunngjøringsplikten – vil det bety endringer i din salgsstrategi?
  • Erfaringsutveksling og dilemmadiskusjoner. Deltagerne kan også sende inn spørsmål i forkant av kurset.