Excel og Pivottabeller

Pivottabeller- enklere og mer nyttig enn du tror

Excel og Pivottabeller

Kursinnhold:

Har du mye data som du trenger å få oversikt over? Ønsker du deg raske rapporter eller diagrammer av store datamengder som grunnlag for bedre beslutninger? På dette kurset lærer du opitmal utnyttelse av Pivottabeller basert på ditt behov.

Du vil bli trygg på hvordan summere, analysere, utforske og presentere dine data i funksjonelle rapporter. Kurset lærer deg hvordan bruke Pivottabeller til korrekte analyser og rapporter basert på data, enten det ligger i et Excel regneark eller i et eksternt databasesystem. Du vil oppleve at jobben din med analyser og tabeller blir enklere, mer tidseffektivt og du vil oppnå bedre kvalitetssikrede prioriteringer og resultater.

 

På kurset vil du lære mer om følgende:

  • Lær hva Pivottabeller og Pivotdiagrammer er
  • Lær hvordan du kan sortere, filtrere, beregne og analysere dataene i Pivottabellen
  • Spar tid i en hektisk hverdag ved å full utnyttelse av funksjonaliteten i Pivottabeller slik at dine rapporter gir grunnlag for mer solide beslutninger og også fremstår mer profesjonelle.