Ferjefri E39 - Bransjetreff for maritim sektor

Statens vegvesen inviterer industri- og konsulentbransjen til bransjetreff i Bergen 11. juni.

Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, og reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim skal halvveres og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner.

Ferjefri E39 et unikt prosjekt

På investeringsprosjekter har anleggsentreprenører tradisjonelt sett vært Statens vegvesens kontraktspart, og har gjennomført bygging av tunneler, veger og konstruksjoner. De har i mindre grad kjøpt varer direkte fra leverandører til den utførende parten. Siden Ferjefri E39 er et helt unikt prosjekt ser de på alternative løsninger for å sikre at de får gjennomført prosjektene deres.

Statens vegvesen trenger deres kompetanse!

Statens vegvesen jobber med ulike løsninger for fjordkryssinger, og de ser potensialet for å samarbeide med aktører som har erfaring med skipsverft og/eller offshoreindustrien. De skal bygge store marine konstruksjoner. Eksempelvis vil en flytebru til kryssing av Bjørnafjorden innebære en stor og kostbar leveranse av stålelementer. De ønsker derfor å gå i dialog med et marked som har god og lang erfaring med prosjektering av denne typen leveranser.
Prioriteringsplan for de marine konstruksjonene

Hensikten med bransjetreffet er å gi dere innblikk i den strategiske gjennomføringsplanen for Ferjefri E39. Den gir grunnlaget for prioritering og rekkefølge, men på bransjetreffet vil dere få ytterligere informasjon om forventet arbeidsvolum fremover slik at dere kan begynne å planlegge et eventuelt samarbeid med Statens vegvesen.

 

Påmelding: send e-post til solveig.hollund@vegvesen.no innen torsdag 8.juni. (Møtet er gratis, men på grunn av lunsjservering trenger de påmelding. Bindende påmelding, ved manglende oppmøte ettersendes en faktura på kr. 1000,-)