Fravær i gråsonen

Hva kan arbeidsgiver gjøre med "tvilsomt" fravær?

Kursinnhold:

Fravær fra jobben er heldigvis oftest legitimt, knyttet til ferie, permisjon eller sykdom. Av og til dukker det derimot opp fravær, eller serier av fravær, som ikke har akseptable forklaringer. Sakene kan være betente, og kan i tillegg bli svært komplekse personalsaker som omfatter både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Vi viser deg hvilke juridiske forhold som gjelder, slik at du trygt kan håndtere og ta avgjørelser, også i fraværstilfeller med stor avstand mellom arbeidstaker og deg som ansvarlig. Gjennom diskusjon av case, hvor vi samtidig berører regelverket, blir du tryggere neste gang du ønsker å følge opp og håndtere fravær i gråsonen.

 

Dette lærer du:

  • Hva er egentlig legitimt fravær ved sykemelding
  • Hvordan går skille mellom sykefravær og personalsak
  • Fravær etter konflikter på jobb
  • Hvor går grensene, hjemmekontor, fleksibilitet – ved egen/barns sykdom
  • Arbeidsrettslige reaksjonsformer som korrigering av atferd, advarsler og oppsigelser
  • Lær god praksis ved gjennomgang av case