Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2017

Ungt Entreprenørskap Hordaland inviterer til fylkesmesse for ungdomsbedrifter 9. mars på Amalie Skram videregående skole.

For gjester tilbyr vi et eget opplegg i år:
fra åpningstid kl 1030 vil representanter fra UE Alumni vise frem messen og svare på spørsmål.
Kl 14 vil Nina Østensjø fra Ungt Entreprenørskap Hordaland (UEH) presentere UEH sitt arbeid i skolen og rolle som brobygger mellom skole og næringsliv.

På fylkesmessen får dere møte nærmere 90 ungdomsbedrifter fra 20 videregående skoler i fylket. Her får ungdommene mulighet til å vise frem produktet eller tjenesten sin i en egen stand. 70 dommere fra Næringsliv og arbeidsliv i Hordaland skal dømme bedriftene i 16 forskjellige kategorier. Vi kan nevne beste ungdomsbedrift, beste regnskap, beste reklamevideo etc – og de beste blir sendt til NM på Lillestrøm. 

 

Hva er Ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift er et tilbud til landets videregående skoler fra Ungt Entreprenørskap der elevene selv skaper en bedrift, fra den kreative idéfasen, den tekniske oppstartsfasen, til gjennomføring og produksjon, avvikling og evaluering.  

Ungt Entreprenørskap ønsker å bidra til at unge som senere skal ut som arbeidstakere, kanskje også som gründere og arbeidsgivere allerede som elever får sjansen til å bryne seg på virkelige utfordringer, lære seg skaperånden og å tenke verdiskapning til nytte for næringsliv og samfunnet